Zamów usługę

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?

Usługę zapewnia Telemedycyna Polska S.A. Lider teleopieki kardiologicznej

Inspektorem Ochrony Danych w Telemedycyna Polska S.A. jest Marzenę Krawiec z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@telemedycynapolska.pl

Poznaj nas lepiej